ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ

Документи обліку згідно наказів та інструкцій про організацію обліку у військових частинах за напрямками діяльності


СТРУКТУРНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Документи управління, книги обліку наказів та розпоряджень
2. Облік особового складу
3. Облік бойової підготовки
4. Діловодство
5. Облік матеріально-технічного забезпечення
6. Бухгалтерський облік
7. БЛАНКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПІДГОТОВЛЕНИХ ДО ДРУКУ
1 Журнал обліку бойової підготовки взвода, роти, батальйону
2 Журнал обліку підготовки взводу, роти
3 Журнал обліку індивідуальної підготовки
4 Книга штатно-посадового обліку
5 Книга алфавітного обліку особового складу
6 Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу
7 Книга алфавітного обліку військовослужбовців за контрактом
8 Книга алфавітного обліку офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом
9 Книга алфавітного обліку офіцерів осіб рядового сержантського і старшинського складу
10 Книга обліку безповоротних втрат особового складу
11 Книга обліку особових справ військовослужбовців
12 Журнал обліку особових справ кандидатів на військову службу за контрактом
13 Книга обліку особових справ військовослужбовців за контрактом
14 Журнал обліку роз’яснювальної та агітаційної роботи
15 Журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом військової частини
16 Журнал обліку співбесід з кандидатами на військову службу за контрактом <ПАПКА>
17 Журнал обліку кандидатів на військову службу за контрактом
18 Журнал обліку протоколів атестаційної комісії
19 Книга отримання молодого поповнення призову
20 Книга обліку наказів командира військової частини
21 Журнал обліку наказів командира військової частини
22 Книга обліку наказів і розпоряджень
23 Книга наказів з кадрових питань
24 Журнал доведення наказів та директив військовослужбовцям служби за контрактом
25 Журнал оголошення наказів, директив та інших
26 Журнал контролю за станом обліку особового складу
27 Журнал реєстрації вхідних телеграм
28 Журнал обліку вхідних телеграм
29 Журна обліку КЗСІ та документації
30 Журнал обліку засобів КЗСІ та документації виданих у тимчасове користування
31 Книга обліку особового складу
32 Добова відомість
33 Журнал реєстрації рапортів
34 Журнал обліку службових розслідувань
35 Журнал обліку підготовлених документів
36 Книга реєстрації облікових документів
37 Книга реєстрації та руху облікових документів
38 Журнал обліку перехідних службових документів
39 Журнал контролю за виконанням документів
40 Журнал обліку видачі справ
41 Книга обліку особових справ
42 Журнал контролю за станом обліку особового складу
43 Журнал обліку робочого часу
44 Журнал реєстрації довідок
45 Журнал обліку та видачі печаток і штампів
46 Книга обліку печаток і штампів
47 Журнал обліку осіб, які прибули у відрядження
48 Інвентарний журнал обліку справ, які знаходяться на архівному зберіганні
49 Журнал обліку по наказу МОУ 27
50 Журнал видачі постійних перепусток
51 Журнал гостєвих перепусток
52 Книга обліку наказів і директив
53 Журнал реєстрації вхідних документів
54 Журнал реєстрації вхідних документів ДСК
55 Журнал реєстрації вихідних документів
56 Журнал реєстрації вихідних документів ДСК
57 Журнал реєстрації вихідних та внутрішніх документів з грифом ДСК
58 Журнал обліку підготовлених документів
59 Журнал контролю за виконанням службових документів
60 Журнал обліку робочих зошитів блокнотів бланків форм
61 Журнал обліку журналів карток і завершених провадженням справ
62 Журнал обліку конвертів паковань з грифом ДСК
63 Журнал обліку та розподілу видань ДСК
64 Журнал обліку видавання справ і видань ДСК
65 Журнал інвентарного обліку письмових зброшурованих матеріалів
66 Журнал інвентарного обліку документів
67 Книга обліку ключових блокнотів
68 Робочий зошит
69 Робочий зошит командира начальника
70 Розносна книга
71 Книга обліку робочих зошитів
72 Журнал обліку видань та креслень
73 Журнал обліку довідок про наявність допуску до державної таємниці ф16
74 Журнал обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниц ф92
75 Журнал реєстрації карток результатів перевірки громадянина з допуском до держ таємниці Ф8
76 Журнал реєстрації облікових карток громадянин про надання допуску до державної таємниці
77 Журнал реєстрації документів з грифом для службового користування
78 Журнал обліку секретних розпорядчих документів
79 Книга щоденної видачі секретних документів
80 Пакетно контрольний журнал
81 Журнал обліку секретних видань
82 Журнал обліку осіб, залучених до роботи в органах спеціального зв'язку
83 Журнал обліку машинних носіїв інформації
84 Журнал обліку електронних носіїв інформації
85 Книга обліку шифрів
86 Книга обліку шифрів і засобів кодування
87 Книга обліку послідовності введення в дію шифрів ф10
88 Журнал реєстрації шифртелеграм кодограм
89 Журнал вручення шифротелеграм адресатам та виконацям
90 Технічний журнал абонента мережі спец звязку Кокон-М
91 Журнал обліку сховищ ф31
92 Журнал записів про розкриття сховищ і робочих папок за відсутності відповідальної за них особи ф34
93 Журнал здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання)з-під охорони режимних приміщень (зон, територій)
94 Журнал обліку розмноження документів
95 Журнал обліку розмноження документів ДСК
96 Журнал перевірки пожежної безпеки приміщень перед їх закриттям наприкінці робочого дня
97 Книга видачі зброї та боєприпасів
98 Журнал реєстрації облікових документів
99 Журнал обліку вхідних шифротелеграм військової частини
100 Книга обліку руху осіб, що харчуються Додаток 89
101 Книга обліку обліку контролю за якістю приготування їжі Долаток 90
102 Журнал реєстрації приписів
103 Книга алфавітного обліку працівників
104 Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
105 Медична книжка
106 Книга обліку військовослужбовція які знаходяться на грошовому забезпеченні
107 книга скарг, заяв та пропозицій
108 Книга обліку озброєння та боєприпасів формат А3
109 Журнал реєстрації бойових розпоряджень
110 Книга видачі та приймання озброєння та боєприпасів
111 Книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна
112 Книга складського обліку
113 книга обліку видачі посвідчень
114 Книга оперативного обліку особового складу, який приймає участь у_____
115 Книга обліку ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовців
116 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
117 Книга приймання та здавання чергування по парку
118 Журнал реєстрації особового складу який прибув для робіт в парку
119 Книга розпечатування паркових приміщень сховищ і машин
120 Книга заяв на використання автомобільної техніки
121 Журнал реєстрації виходу та повернення машин
122 Книга реєстрації перевірки технічного стану машин
123 Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
124 Книга обліку ремонту
125 Книга обліку реєстрації подорожніх листів
126 Журнал інструктажів по заходам безпеки
127 Книга огляду перевірки озброєння техніки та боєприпасів
128 Книга обліку озброєння та техніки за номерами та технічним станом
129 Журнал обліку та розподілу видань
130 Журнал обліку видань службових документів
131 Журнал обліку службових видань
132 Журнал обліку інспекційних, аудиторских заходів, перевірок, ревізій та контролю
133 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів КО-3
134 Книга обліку нестач
135 Журнал реєстрації вхідних докуметів розрахунково-касового відділення дод 35
136 Журнал реєстрації вихідних докуметів розрахунково-касового відділення
137 Журнал обліку бланків суворої звітнсті
138 Книга облікубланків суворого обліку та керівних документів
139 Книга (картка) аналітичного обліку відкритих асигнувань
140 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів майна для бюджетних організацій
141 Опис карток з обліку запасів
142 Опис карток з обліку запасів
143 Книга реєстрації договорів
144 Книга обліку військовослужбовців, які знаходяться на грошовому забезпеченні
145 Книга обліку цінних подарунків
146 Книга обліку особових рахунків
147 Книга грошових стягнень і нарахувань
148 Книга обліку наявності та переміщення МТЗ НЗ
149 Книга обліку роботи автомобілів, витрат пального та мастил
150 Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів
151 Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів на складі
152 Книга обліку військового майна виданого військовослужбовцям
153 Книга поточних рахунків
154 Книга кількісно-сумового обліку (З-6а)
155 Книга обліку матеріальних засобів ф27
156 Книга обліку матеріальних засобів ф26
157 Книга обліку видавання мила, миття в лазні та заміна білизни
158 Книга обліку звільнених
159 Книга запису хворих
160 Журнал обліку подій і кримінальних правопорушень
161 Журнал обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями
БЛАНКИ
1 Вихідна шифртелеграма ф21
2 Вхідна шифртелеграма ф23
3 Вхідна кодограма ф2
4 Вихідна кодограма ф5
5 Наряд на використання машин
6 Дорожній лист
7 Посвідчення про відрядження
8 Тимчасове посвідчення військовозобовязаного
9 Накладна
10 Відпускний квіток
11 Припис
12 Б16 Картка особового рахунку військовослужбовця
13 Касові ордери
14 Меморіальні ордери
15 Накладна (вимога) (З-3)
16 Оборотна відомість (3-11)
17 Картка нарахування зарабітної плати
18 Податкові накладні
19 Картка обліку некатигорійних матеріальних засобів
20 Довідка-замінник обліково-послужної картки
21 форма 405 (Бюджет) Меморіальний ордер №5


Надішліть нам своє замовлення за таким зразком або скачайте зразок

Організація, замовник
Назва, код ЕДРПОУ платника, його адреса
Адреса доставки (вид доставки)
Прізвище, імя отримувача
Телефон отримувача

Скопіюйте необхідний прайс, який підходить для вашого замовлення, зробіть із нього вибірку за назвами книг, формату та кількості сторінок.

Сформуйте замовлення відповідно до цього прайсу та надішліть нам для обробки замовлення.

№ з/п Найменування продукції Кількість аркушів Формат книги, бланку Замовлення
(кількість одиниць)
1


Додатково з питань виробництва: