ГРОМАДИ

Друкована продукція для громад, сільських і селищних рад


з/п
Книги, журнали, бланки та інше.
(формат)
Кількість
аркушів
без
номеру
Журнали, книги обліку та реєстрації різних документів А4; 80 г/м2.
Зразки книг у твердій обкладинці дивится ТУТ, у м'якій обкладинці дивится ТУТ.
* Ціна та інші напрямки уточнюються згідно ПРАЙСУ.
25, 50, 100, 150, 200, 250
ПЕРЕЛІК КНИГ, ЖУРНАЛІВ ТА БЛАНКІВ ЗА НАПРЯМКОМ ДІЯЛЬНОСТІ
1 Реєстр для реєстрації нотаріальних дій органу місцевого самоврядування (прошита)
2 Реєстр для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (прошита)
3 Реєстр для реєстрації заповітів
4 Алфавітна книга обліку заповітів
5 Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна
6 Книга обліку і реєстрації спадкових справ
7 Алфавітна книга обліку спадкових справ
8 Книга обліку бланків свідоцтв про народження
9 Книга обліку бланків свідоцтв про смерть
10 Книга обліку бланків свідоцтв про шлюб
11 Книга обліку бланків свідоцтв про розірвання шлюбу
12 Книга обліку бланків свідоцтв про зміну імені
13 Журнал обліку заяв про шлюб
14 Журнал реєстрації заяв щодо перенесення дати реєстрації шлюбу
15 Журнал обліку заяв про розірвання шлюбу на підставі рішення суду
16 Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію народження відповідно до ст.133 , 135 Сімейного Кодексу України
17 Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію народження
18 Журнал обліку заяв громадян про зміну імені
19 Журнал реєстрації заяв про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цівільного стану
20 Журнал заяв про визнання батьківства
21 Журнал реєстрації заяв про державну реєстрацію смерті
22 Погосподарська книга
23 Алфавітна книга об'єктів погосподарського обліку
24 Земельно-кадастрова книга
25 Журнал реєстрації договорів оренди земельних ділянок
26 Книга записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)
27 Журнал реєстрації заяв громадян про приватизацію земельної ділянки та затвердження проекту відведення
28 Журнал реєстрації вхідних документів
29 Журнал обліку вхідної кореспонденції адміністративної комісії при виконкомі
30 Журнал реєстрації вихідних документів
31 Журнал обліку вихідної кореспонденції адміністративної комісії при виконкомі
32 Журнал обліку особистого прийому громадян (прошита)
33 Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
34 Журнал реєстрації звернень громадян
35 Журнал реєстрації звернень що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб
36 Журнал реєстрації заяв працівників сільської (селищної) ради
37 Журнал реєстрації заяв
38 Журнал обліку розпоряджень сільського (селищного) голови з особового складу (переміщення, прийом. звільнення)
39 Журнал обліку розпоряджень сільського (селищного) голови з основної діяльності
40 Журнал реєстрації рішень виконкому сільської (селищної)ради
41 Журнал рєестрації рішень сесії сільської (селищної) ради
42 Журнал реєстрації виданих довідок
43 Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги
44 Журнал обліку/реєстрації/ заяв та документів необхідних для отримання адміністративної послуги
45 Журнал обліку/реєстрації звернень споживачів адміністративних послуг
46 Журнал обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на платній основі(на безоплатній основі)
47 Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію
48 Журнал обліку запитів осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних, які надходять до адресно-довідкового підрозділу
49 Журнал реєстрації документів розпорядника інформації (відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
50 Журнал обліку заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно
51 Журнал реєстрації карток обліку роботи з сім'єю (особою)
52 Журнал реєстрації, повідомлення/інформації про сім'ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах
53 Журнал обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах
54 Журнал реєстрації актів обстеження матеріально-побутових умов сім"ї
55 Журнал обліку особових справ соціального супроводу
56 Журнал реєстрації актів початкової оцінки потреб дитини та її сім'ї
57 Журнал обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім"ї або реальну загрозу його вчинення
58 Журнал обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення
59 Журнал реєстрації заяв щодо направлення дітей з інвалідністю для отрисання реабілітаційних послуг
60 Журнал реєстрації особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги щодо правильності призначення допомоги
61 Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
62 Журнал обліку протоколів про адміністративні правопорушення
63 Журнал обліку повідомлень адміністративних органів про надходження документів до ЦНАП
64 Книга реєстрації місця проживання
65 Журнал обліку повідомлень про зняття особи з реєстрації місця проживання
66 Журнал обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи
67 Журнал обліку заяв про реєстрацію місця проживання фізичних осіб
68 Журнал обліку заяв про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
69 Журнал реєстрайії актів перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини
70 Журнал обліку заяв про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
71 Книга реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік
72 Книга обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання жилих приміщень
73 Журнал обліку видачі посвідчень
74 Журнал обліку операцій пов"язаних з обробкою персональних данних
75 Журнал ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та колективним договором
76 Журнал реєстрації посадових і робочих інструкцій
77 Журнал обліку видачі посадових і робочих інструкцій
78 Журнал ознайомлення з посадовими і робочими інструкціями
79 Журнал обліку особових карток
80 Книга обліку руху особових справ посадових осіб органів місцевого самоврядування
81 Журнал обліку працівників, яким встановлено інвалідність
82 Книга обліку відпусток
83 Журнал обліку дисциплінарних стягнень
84 Журнал реєстрації телефонограм
85 Журнал обліку печаток і штампів, що застосовуються в установі
86 Реєстр передавання документів
87 Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених до органів місцевого самоврядування
88 Журнал обліку направлень на проходження добровільного медичного обстеження
89 Журнал обліку видачі ордерів на видалення зелених насаджень
90 Книга обліку паспортів померлих осіб
91 Журнал видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно
92 Домова книга
93 Журнал реєстрації будинкових книг
94 Журнал реєстрації будівельних паспортів
95 Реєстраційна книга видачі посвідчень батьків багатодітної сім"ї
96 Реєстраційна книга видачі посвідчень дитини з багатодітної сім"ї
97 Журнал обліку повідомлень про дітей , які залишились без батьківського піклування
98 Книга первинного обліку дітей,які залишились без батьківського піклування,дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
99 Журнал обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах( два варіанта)
100 Журнал обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів
101 Облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування
102 Журнал реєстрації особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги
103 Книга обліку кондидатів в усиновлювачі
104 Книга обліку дітей, які можуть бути усиновлені
105 Книга обліку кандидатів в усиновлювачі-громадян України , яким надано службою у справах дітей чи Нацсоцслужбою інформацію про дітей, що можуть бути усиновлені
106 Книга обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд
107 Книга обліку рішень про усиновлення дітей
108 Книга обліку оприбуткування і витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України
109 Журнал реєстрації подань з відомостями про виборців(осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців
110 Журнал обліку звернень виборців (осіб)
111 Книга реєстрації квартир(будинків),жилих приміщень(кімнат) у гуртожитках , що належать громадянам на підставі приватної(спільної сумісної, спільної часткової) власності
112 Журнал обліку пасік
113 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них


Надішліть нам своє замовлення за таким зразком або скачайте зразок

Організація, замовник
Назва, код ЕДРПОУ платника, його адреса
Адреса доставки (вид доставки)
Прізвище, імя отримувача
Телефон отримувача

Скопіюйте необхідний прайс, який підходить для вашого замовлення, зробіть із нього вибірку за назвами книг, формату та кількості сторінок.

Сформуйте замовлення відповідно до цього прайсу та надішліть нам для обробки замовлення.

№ з/п Найменування продукції Кількість аркушів Формат книги, бланку Замовлення
(кількість одиниць)
1


Додатково з питань виробництва: