КНИГИ ТА ЖУРНАЛИ РЕЄСТРАЦІЇЇ ТА ОБЛІКУ

(Сільські ради)


№ з/п

Найменування продукції

К-ть арк

Фор
мат

1

Журнал реєстрації законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, указів, розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України

100

А4

2

Журнал реєстрації рішень, розпоряджень обласної, районної ради, обласної, районної облдержадміністрації

100

А4

3

Журнал реєстрації рішень сільської ради

100

А4

4

Журнал обліку розпоряджень сільського голови з основної діяльності

100

А4

5

Журнал обліку розпоряджень з питань переміщення, прийому, звільнення

100

А4

 

Журнали реєстрації особистого прийому громадян керівниками сільської ради та виконкому

100

А4

6

Журнал реєстрації телефонограм

100

А4

7

Погосподарчі книги

100

А4

8

Домові книги (картки реєстрації прописки та виписки громадян ф. А)

100

А4

9

Журнал реєстрації постанов, рішень і розпоряджень вищих за рівнем органів виконавчої влади з основної діяльності. Копії

100

А4

10

Журнал реєстрації рішень виконкому

100

А4

11

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів

100

А4

12

Журнал реєстрації контрольних документів

100

А4

13

Журнал реєстрації рекомендацій, пропозицій, заяв та скарг громадян

100

А4

14

Журнал обліку бланків суворої звітності

100

А4

15

Журнал відбитків печаток та штампів

100

А4

16

Журнал обліку надходження та вибуття документів з архіву

100

А4

17

Журнал реєстрації архівних довідок, копій, витягів з документів

100

А4

18

Журнал обліку видачі документів з архіву

100

А4

19

Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них

100

А4

20

Медичні довідки про народження дітей, заяви про реєстрацію народження дитини

100

А4

21

Журнал обліку заяв про шлюб

100

А4

22

Журнал реєстрації заяв про визнання батьківства

100

А4

23

Книги обліку оприбуткування та витрачання бланків свідоцтв про народження, смерть, шлюб

100

А4

24

Реєстри нотаріальних дій

100

А4

25

Алфавітні книги обліку заповітів

100

А4

26

Журнал перевірки первинного обліку військовозобов’язаних та призовників

100

А4

27

Журнал перевірки первинного обліку військовозобов’язаних та призовників

100

А4

28

Журнал перевірки первинного обліку військовозобов’язаних та призовників

100

А4

29

Журнал перевірки первинного обліку військовозобов’язаних та призовників

100

А4

30

Журнал перевірки первинного обліку військовозобов’язаних та призовників

100

А4

31

Журнали реєстрації рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних доручень та інші

100

А4

32

Журнал реєстрації листків непрацездатності

100

А4

33

Журнал обліку видачі свідоцтв на    приватизовані садові ділянки

100

А4

34

Журнал реєстрації державних актів про передачу громадянам земельних ділянок у приватну власність

100

А4

35

Журнал реєстрації заяв /на розробку проекту відведення земельної ділянки, відмова від земельної ділянки, будівництво, реконструкцію та перепланування будівель та споруд на наявній земельній ділянці/

100

А4

36

Журнал реєстрації заяв громадян про приватизацію земельної ділянки та затвердження проекту відведення

100

А4

37

Журнал реєстрації заяв про перехід права власності на земельну ділянку при переході права на будівлю за законом

100

А4

38

Журнал реєстрації договорів оренди земельних часток паїв

100

А4

39

Журнал реєстрації договорів на оренду землі

100

А4

40

Журнал реєстрації заяв громадян про приватизацію садових товариств

100

А4

41

Журнал реєстрації дозволу на розміщення об’єктів на території сільської ради

100

А4

42

Алфавітна книга домогосподарств

100

А4

43

Журнал обліку платежів земельного податку

100

А4