КНИГИ ТА ЖУРНАЛИ РЕЄСТРАЦІЇЇ ТА ОБЛІКУ, БЛАНКИ

(Податкова інспекція)


№ з/п

Найменування продукції

К-ть арк

Фор
мат

1

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця

1000

А4

2

Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

1000

А4

3

Податкова декларація про майновий стан і доходи

1000

А4

4

Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість)

100

А4

5

Книга обліку доходів (для платників єдиного податку третьой групи, які  є платниками податку на додану вартість)

100

А4

6

Розрахунок доходу за попередній  календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

1000

А4